HORSKÉ VARIACE

... NĚKDE V HORÁCH, BLÍZKO NEBE ...

Andy - PICO TUNARI 5200m